Jdi na obsah Jdi na menu
 


POVEZ II

Základní informace o projektu

Projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II) je dotační program, kterým Evropská unie prostřednictvím Úřadu práce pomáhá zaměstnavatelům zvyšovat kvalifikaci a efektivitu práce svých zaměstnanců.

Kdo může žádat

Projektu se mohou zúčastnit právnické osoby i OSVČ sídlící mimo Prahu (včetně mimopražských poboček pražských firem)

  • Obchodní korporace
  • Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) které mají zaměstnance
  • Státní podniky
  • Nestátní neziskové organizace
  • OSVČ, které nemají vlastní zaměstnance, školení zajišťují pro sebe a jsou možnými potenciálními zaměstnavateli

 

Kolik peněz dostanete

Projektem lze financovat až 85 % nákladů na vzdělávací aktivity včetně nákladů na mzdy.

Zaměstnavateli bude poskytován příspěvek na úhradu mzdových nákladů, které vynaloží na vzdělávané zaměstnance za dobu jejich účasti na odborném rozvoji.
Žadatel může čerpat maximálně částku 500.000,- Kč měsíčně (tj. celkem na mzdové náklady i vzdělávací aktivity). Uvedený limit je průměrný, tzn. že pokud zaměstnavatel vyčerpá v jednom měsíci např. 450.000,- Kč, v dalším měsíci může čerpat 550.000,- Kč. 
Zaměstnavatel měsíčně předkládá vyúčtování mzdových nákladů včetně odvodů na zdravotním a sociálním pojištění. Pro výpočet maximálního mzdového příspěvku za hodinu se vychází z minimální hodinové mzdy a činí 176,- Kč při stanovené týdenní pracovní době podle §79 a §80 zákoníku práce. Maximální částka na mzdové náklady činí 29 700,- Kč/měsíčně. 

 

Příklady vzdělávacích aktivit

  • Další profesní vzdělávání zaměstnanců s důrazem na odborné vzdělávání
  • Odborná jazyková výuka související s pracovní činností, kterou pracovník v rámci firmy vykonává nebo bude vykonávat
  • Školení zaměřené na odborné IT dovednosti (nejde podpořit obecné IT dovednosti)
  • Další profesní vzdělávání zaměstnanců v neakreditovaných vzdělávacích programech, jestliže to vyžadují potřeby zaměstnavatele

 

Pro Vaši účast v projektu POVEZ II zajistíme

v případě zájmu provedení komplexní analýzy vzdělávacích potřeb stávajících i potenciálních zaměstnanců organizace, poradenství při vstupu do projektu a jeho kompletní administrativní zajištění, naplnění vzdělávacích potřeb organizace prostřednictvím prezenčních akreditovaných a odborných kurzů, evaluaci vzdělávání a certifikaci zaměstnanců, dozor řádného plnění pomocí projektových poradců.

V případě zájmu či potřeby dalších informací nás kontaktujte na: info@orbistechnology.cz